Privacy statement

Privacy statement

Ons Huiz acht het van groot belang dat er zorgvuldig en discreet wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens van woningzoekenden, huurders en bewoners. Deze gegevens beveiligen en beschermen we met grote zorgvuldigheid, omdat we veel waarde hechten aan de rechten van woningzoekenden en huurders. Ons Huiz houdt zich voor de verwerking van alle persoonsgegevens aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacy reglement