Spelregels voor woningruil

De woningruil op deze website kan plaatsvinden tussen huurders van woningcorporaties Area en Woonmeij. Je hoeft niet van dezelfde corporatie een woning te huren. De corporaties hebben ieder hun eigen beleidsregels die bij woningruil worden toegepast. Denk aan: woninggrootte en huishoudgrootte, eventuele administratiekosten en inspectie van de woning door de opzichter. De woningruil dient aan de regels van de corporaties te voldoen, om te kunnen worden goedgekeurd.

De criteria die voor alle corporaties gelden, zijn:

Eisen aan de ruilpartner

 • De ruilpartners moeten beiden ingeschreven zijn als woningzoekende of moeten zich alsnog inschrijven voor het indienen van een aanvraag. Zorg dat de (inkomens)gegevens op je inschrijving actueel zijn. Op basis hiervan wordt je ruilverzoek door de corporatie getoetst, passend toewijzen geldt ook bij woningruil.
 • De ruilpartners mogen géén huurschuld hebben;
 • De ruilpartners moeten hun woning als ‘goed huurder’ bewonen;
 • De ruilpartners moeten een bewoningsduur van minimaal 1 jaar hebben opgebouwd.. Elke woningcorporatie kan andere esien stellen aan de minimum contractduur voordat je in aanmerking kunt komen.

Eisen aan de woning

 • De woningen moeten in goede staat zijn;
 • De woningen mogen geen verkoopbestemming hebben;
 • Er mogen in de woning géén medische aanpassingen aangebracht zijn op verzoek van de bewoner;
 • De ruilpartners repareren eventuele gebreken voordat er wordt geruild. Vervolgens wordt de woning geaccepteerd zoals deze door de ander wordt achtergelaten. Er vindt geen mutatieonderhoud plaats.

Nieuwe huurovereenkomst en nieuwe huurprijs

 • Je moet de intentie hebben om tenminste een jaar te blijven wonen in je nieuwe woning.
 • Bij elke nieuwe verhuring, ook woningruil, kijkt de corporatie of de huurprijs nog steeds past bij haar huidige beleid en de staat van de woning. Bij woningen waar dit niet het geval is, wordt de huurprijs bij de ruiling aangepast. Dit betekent dat je niet blindelings kunt afgaan op de huur die jij en je ruilpartner op dit moment betalen. De huurprijs in de woningruiladvertentie is de juiste* en deze moet passend zijn.
 • Mogelijk brengt de corporatie administratiekosten in rekening om de woningruil te regelen 
 • Er vindt altijd een inspectie plaats in de woning. Pas na de inspectie kan definitief toestemming worden gegeven om de woning te ruilen.‎

Let op: Als je door woningruil een nieuwe woning vindt, verlies je je inschrijftijd bij Ons Huiz

* Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.